skola1

План јавних набавки за 2020.годину - фајл за преузимање

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2019-2020. годину

Обавештење о закљученом уговору - фајл за преузимање.
Обавештење о обустави поступка, партија II - фајл за преузимање.
Одлука о додели уговора, партија I - фајл за преузимање.
Одлука о покретању поступка јавних набавки- фајл за преузимање.
Позив за подношење понуда - фајл за преузимање. 
План јавних набавки за 2019.годину - фајл за преузимање

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2018-2019. годину

Обавештење о закљученом уговору - фајл за преузимање.
Обавештење о обустави поступка, партија II - фајл за преузимање.
Одлука о додели уговора, партија I - фајл за преузимање.
Одлука о покретању поступка јавних набавки- фајл за преузимање.
Позив за подношење понуда - фајл за преузимање. 
План јавних набавки за 2018. годину - фајл за преузимање

ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА - фајл за преузимање